Bae Caerfyrddin, Gŵyr a Bae Abertawe

Ymgynghoriad Asesiad Cymeriad Morweddau Lleol

Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar gymeriad morwedd yr arfordir a’r dyfroedd llanwol rhwng Talacharn a Phorthcawl, a’r môr hyd at y terfynau tiriogaethol ym Môr Hafren. Diben hyn yw rhannu’r ardal yn ardaloedd cymeriad morwedd, a disgrifio’r ardaloedd hyn, eu nodweddion, y newid sy’n digwydd, eu sensitifrwydd i bethau ac amcanion. Yna caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio i gyfeirio cynllunio datblygiadau a rheolaeth ar gyfer datblygiadau arfordirol a morol yn yr ardal.

Rydym ran o’r ffordd drwy’r astudiaeth ac wedi nodi ugain ardal cymeriad morwedd gyda disgrifiadau a nodweddion drafft a syniadau cychwynnol a grymoedd newid. Mae angen i ni wirio a yw’r wybodaeth ddrafft hon yn adlewyrchu’n gywir yr hyn sydd yno, yr hyn sy’n cyfrannu at gymeriad yr ardal a’r newidiadau y mae’n eu hwynebu. Croesawn adborth gan bobl a sefydliadau sy’n adnabod ac yn defnyddio’r ardal hon i helpu i wneud hon yn ddogfen gynllunio ddefnyddiol.